I de flesta fall är allt det man gör både stimulerande och utvecklande, för att inte säga lönande -eftersom man gör det själv och på sin fritid. Ändå kan man ibland känna trycket av ett ”måste”, och då kan det vara skönt att få sticka emellan med ett jobb som kanske inte är absolut nödvändigt eller brådskande. Lövsågning kan vara ett sådant! Det finns åtminstone tre situationer då det kan vara extra värdefullt att veta hur man bär sig åt. Det är när man behöver reparera gamla lövsågningsarbeten, om man vill ge husets inredning karaktär av lite ”snickarglädje” samt inte minst när man behöver träna upp handlaget för att kunna finsnickra.
Lövsågning som sådan har också två stora fördelar; den kräver ett minimum i utrymme och är billig -både i verktyg och material. Lövsågning betraktas i allmänhet som ett hobbyarbete vilket det också i stor utsträckning är. Därmed inte sagt att man aldrig har praktisk nytta av att kunna lövsåga.

Underhållet av en villa, ett radhus eller ett fritidshus gör att man alltid har något för händer. Än är det fönstren som ska målas eller några takpannor som ska bytas ut, än ett trappknarr som ska elimineras eller en droppande kran som ska tätas. Under 1930- och 40-talen var lövsågning en utbredd sysselsättning för många. Mest gjorde man lampskärmar, mobiler, prydnadsföremål och leksaker, men lövsågade inredningsdetaljer på skåp, hyllor, gardinkonsoler och liknande var också vanliga. Varför inte lövsåga för att skapa något nytt? Ett dekorativt monogram eller husnummer vid entr‚n är ett exempel. En underhållsfri ”gardinkappa” i plywood är ett annat, som för övrigt kan ge ”sommarnöjet” den allmogekaraktär
hundratusentals fritidstorpare landet runt drömmer om. Det kan då finnas goda skäl att ersätta trasiga delar med nytillverkade och på så sätt bidra till att goda exempel från ”lövsågningsepoken” får leva vidare ytterligare några decennier. Det kanske bästa av allt är att du har fått en gardinkappa som aldrig behöver tvättas. Fäster du plywoodbården i en överliggande fönsterbräda har du dessutom fått en bra plats för prydnadssaker eller småsaker som du vill ha lätt tillgängliga.