Takstol, del av den bärande konstruktionen i ett yttertak, i sin enklaste form bestående av två mot varandra lutande sparrar, som möts i taknocken och nedtill sammanbinds av en horisontell bjälke. Takstolar produceras i tjockleken 45 mm och ställs normalt ut på hammarbandet med avstånd på 1,2 m c/c.

Utifrån byggtekniska krav och estetik formas takstolar enligt ett antal standardutföranden: