Förmodligen tänker du: Det är ju ingen konst att dra i en skruv, det kan väl alla människor! Du har helt rätt! Men lite konst är det ändå – att skruva på rätt sätt. ”Rätt sätt” betyder att fyra krav har uppfyllts: att skruven är helt idragen och att skruvhuvudet inte är skadat; att skruven inte kommer att lossna; att skruvförbandet är snyggt. Se till att skaften är greppriktiga, det vill säga inte alltför små utan något att ta i. Det är också bra om de är elisolerade.

Den viktigaste förutsättningen för att du ska kunna skruva rätt är att du har en mejsel, som i tjocklek, bredd och spår passar för skruven ifråga. Därför är det bra om du har en uppsättning mejslar i olika dimensioner. För den vanlige Gör-det-självaren brukar tre vanliga mejslar, ett par kryssmejslar och en mejsel med skruvhållare räcka. Trots att det inte alltid ser ut så är en skruvmejsel ett ganska ömtåligt verktyg, som inte bör användas till något annat än just skruvning. Och en skruv -ja, den är en skruv, som definitivt aldrig får användas som spik