Markvärme - framtidens värmelösning!

Markvärme – framtidens värmelösning!

“Markvärme” är ett ord som alla miljöintresserade redan känner till och som den generella befolkningen lär höra yttras mer och mer under de kommande åren. Vad betyder det då? Jo, markvärme är en teknik som kort sagt använder en pump för att utvinna värmeenergi ur självaste jorden. Denna värmeenergi används sedan för att värma upp hem och andra byggnader. Tekniken fungerar genom att kallt vatten pumpas ned till varm jord, och sedan pumpas upp när det blivit varmt. Det varma vattnet sprids sedan ut och värmer upp huset.

 

 

Mark- eller bergvärme?

 

Markvärme fungerar väldigt likt bergvärme, vilket gör det lätt att blanda ihop dessa två. Båda är tekniker där vatten värms upp under jorden och sedan pumpas upp till ytan för att värma upp en byggnad. De fungerar så likt varandra att det finns pumpar som kan användas till båda. Skillnaden är att bergvärme värmer vattnet nere i berggrunden medan markvärme värmer vattnet i vanlig jord. Detta betyder att man måste borra betydligt djupare för bergvärme och att vattnet måste pumpas en längre sträcka, så om det finns varm jord tillräckligt nära ytan så att markvärme fungerar, är det energisnålare både på kort och lång sikt. 

 

Varför markvärme?

 

Även markvärme innebär dock en del trubbel med allt grävande som måste göras, så varför är det ändå så många som gör det? Svaret är så klart alla markvärmens utmärkta fördelar. Först och främst är det billigt, i alla fall på lång sikt. Visserligen är det en dyr investering, men värmeräkningarna blir billigare för all framtid. För många husägare tar det så lite som åtta år innan de tjänat tillbaka investeringen. En annan stor fördel är att markvärme är ett av de miljövänligaste sätten att värma upp ditt hus. Har du redan markvärme i Stockholm och behöver hjälp med att reparera den? Klicka här: http://www.dammhagteknik.se/