Ansök om ersättning från sjukförsäkring för att underlätta vid sjukdom

12 december 2020 Cecilia Olsson

editorial

När man blir sjuk så är det inte bara hälsan som blir ansträngd utan det kan även innebära ekonomiska svårigheter, speciellt vid långtidssjukskrivningar. Sjukpenningen som man får från Försäkringskassan ligger i regel på cirka 80 procent av den lön man i vanliga fall får genom sin anställning, vilket innebär att man plötsligt ska klara sig med 20 procent längre inkomst. Som tur är så finns det sjukförsäkringar som kan hjälpa ytterligare, så att man kan komma upp i ungefär 90 procent av den inkomst man är van vid, det kan göra stor skillnad.

Sjukförsäkring som ger extra ersättning 

Sjukförsäkringen AGS/AGS-KL från Afa Försäkring är en försäkring som gäller för den som blir sjukskriven. Den kompletterar ersättningen som man får från Försäkringskassan. Man kan som tidigast få denna ersättning från dag 15 i sjukperioden för privat eller kooperativt anställda arbetare samt från dag 91 om man är anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag.

Sjukförsäkring

Det kan dock finnas arbetsgivare som betalar sjuklön längre eller kortare tid, så man bör kolla upp vad som gäller på den egna arbetsplatsen. Ska man få ersättning från sjukförsäkringen så behöver man också ha sjukpenning från Försäkringskassan eftersom ersättningen baseras på sjukpenningens storlek. Sjukförsäkringen är helt enkelt en komplettering till sjukpenningen.

Hur mycket kan man få i ersättning?

Hur mycket ersättning som betalas ut beror, som tidigare nämnt, på hur mycket man får i ersättning från Försäkringskassan. Har man till exempel dagersättning AGS, Privat sektor, så får man 12,5 procent av utbetald sjukpenning om den ligger på 80 procent. Får man 75 procent sjukpenning från Försäkringskassan så får man dagersättning på 13,3 procent av utbetald sjukpenning. Även om det skiljer beroende på anställning samt sjukpenningens storlek så kan man räkna med lite extra inkomst som ofta är välbehövlig vid sjukskrivning.

På www.afaforsakring.se går det att läsa mer om sjukförsäkringen samt ansöka om ersättning.