Bokbinderi, inbindningar

26 februari 2019 Sofia Nyrell
Bokbinderi, inbindningar

Bokbindarkonsten är ett klassiskt gammalt hantverk som innebär att ta en bok genom hela processen från lösa sidor till färdig bok. Det är ett yrke som kräver både noggrannhet, kunnande och ett konstnärligt sinne. Fram till mitten på 1800-talet var det enbart ett hantverk, men idag binds de flesta böcker med maskin. Det finns fortfarande en del hantverkare kvar däremot. Det anrika Rybrants Bokbinderi AB på Kungsholmen i Stockholm grundades 1941 och drivs idag sedan januari år 2000 av en ny generation som genomgått utbildningar i Köpenhamn och Leksand. De är nu medlemmar i bokbindarmästareföreningen och bokbindare-gesellskapet med gesellbrev. Boken är en del av vår historia och på Rybrants är de noga med att genom kvalitet och hållbara processer föra vidare traditionen. Rybrants Bokbinderi AB binder alltid enligt Svensk standard, SIS – Swedish standards institutes, framtagen för bokbinderier samt Riksarkivets generella föreskrifter.

På verkstaden finns fortfarande expertis inom en rad olika inbindningar. De gör protokoll, tidskrifter, dummies, årsinbindningar, lagningar, konstmappar, bokkassetter, hel- och halvskinnband, pappersband, pergamentband, klotband, skinnband och enstaka band. Halv- och helband innebär att hela eller halva boken är klädd i samma material, ett skinnband alltså i skinn. Klotband kommer från engelskans cloth och betyder att materialet boken är klädd med är textil. Därtill finns det alltså möjlighet att tillverka en assiett för boken och mycket annat. Böcker slits och äldre exemplar kan behövs restaureras för att inte falla sönder. Det är noga att detta görs med kunskap om konservation och bästa möjliga livslängd vilket också är en del i bokbindarhanterverket på Rybrants. Något som gör att flera kunder är museum och arkiv, bland annat kungliga biblioteket och riksarkivet. Det är inte bara stora institutioner som kan vända sig till en bokbindare dock, till Rybrants går det bra att komma även som privatperson och få hjälp med allt från förslag på åtgärd till materialval.