Pumpar i laboratoriemiljö i Lidköping

18 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Pumpar i laboratoriemiljö i Lidköping

Pumpar används inom många olika områden, och ett av dessa är laboratoriemiljö. Pumpar kan vara viktiga för att hålla en viss flödesmängd konstant, vilket gör det möjligt för forskare att analysera substanser i ett visst tempo. Pumpar kan också användas för att skicka material mellan två punkter, exempelvis mellan en behållare och en pipett. Men de pumpar som jag vill prata om idag är sådana som pumpar upp stora mängder vätska för förflyttning.

Det finns flera olika pumpar som används inom laboratoriemiljö, så som centrifugalpumpar, luftpumpar och vakuumpumpar. En centrifugalpump används vanligtvis för att pumpa upp vätska från en behållare, medan en luftpump används för att pumpa upp gas. En vakuumpump kan användas för att pumpa upp både gas och vätska.

 

Hur fungerar en vakuumpump i detalj?

En vakuumpump fungerar genom att skapa ett vakuum i en förseglad kammare. Detta gör att lufttrycket i kammaren minskar, vilket i sin tur gör att det atmosfäriska trycket pressar in vätskan eller gasen i pumpen. Vätskan eller gasen pressas sedan genom en liten öppning, vilket skapar ett vakuum och gör att vätskan eller gasen dras in i pumpen.

 

pumpservice - pumpar Lidköping

Det finns också pumpar som fungerar under vatten. Dessa pumpar använder en annan mekanism för att skapa ett vakuum och suga in vattnet.

Hur ofta ska man serva en vakuumpump?

En vakuumpump bör underhållas regelbundet för att säkerställa att den fungerar som den ska. Beroende på pumpens märke och modell kan du behöva serva den med några månaders eller några års mellanrum. Det är viktigt att ta del av tillverkarens riktlinjer för serviceintervall för att se till att din pump tas om hand på rätt sätt.

Ett företag i Lidköping som använder pumpar är ett av Sveriges ledande laboratorieföretag som dagligen analyserar stora mängder vätskor, och här kan det var viktigt med just pumpar för att kunna förflytta de vätskor som ska analyserar eller de som vätskor som ska blandas ut med materialet som analyseras.