Säker trädbeskärning i Malmö

21 september 2021 william eriksson

Klimatet i södra Sverige gör det perfekt för äppel- och päronträdMen för att man ska få en riklig skörd av frukt måste fruktträden beskäras. Regelbunden beskärning gör också att träden håller sig friska och blir starka. De flesta träd mår egentligen bra av att beskäras men beskärningen får inte göras på fel sätt eftersom trädet då kan ta skada. Vissa träd ska beskäras på sommaren medan andra mår bäst av att beskäras under vårvintern. 

Man beskär också träd av estetiska skäl, och för att de inte ska bli alltför stora och skada närliggande hus eller påverka andra träd negativt. Fruktträd mår heller inte bra av att ha en för tät krona eftersom det hindrar ljuset från att tränga ner och nå frukten. Men det är också enklare att komma åt att plocka frukten om kronan inte är så tät. 

 

 

Därför är det viktigt att träden beskärs på rätt sätt

Träd har ett ekonomiskt värde, men framförallt är de vackra och bidrar till en bättre miljö både för människor och djur. Därför ska man vara rädd om sina träd och beskära dem regelbundet då det gör att de lever längre. Men beskärningen måste göras på rätt sätt annars kan den få motsatt effekt. Träd som beskärs på fel sätt kan drabbas av röta, men också näringsbrist om det energiproducerande bladverket tar skada. Är man osäker på hur träden ska beskäras är det bättre att anlita en arborist eller någon annan utbildad i trädbeskärning i Malmö.

Som privatperson kan man använda sig av rut-avdraget vid trädbeskärning vilket får ner priset en hel del. Det är alltid bra att ta in offerter från mer än ett företag och jämföra innan man bestämmer sig. De flesta företag som sysslar med beskärning av träd brukar även erbjuda andra trädtjänster som trädbesiktning, fällning, stubbfräsning och plantering av träd med mera.

Fler nyheter