Skola som främjar friluftsliv

Vill du att dina barn ska bli mer medvetna om miljö, djur och natur? Det finns skolor som har en särskild inriktning mot friluftsliv och utevistelse. Man följer årstidernas skiftningar och lär sig mer om växternas och djurens liv. På ett djupare plan lär man sig att ta hänsyn till jordens resurser, miljön, naturen och varandra. 

Vill du att dina barn ska få lärdomar när de är ute i ur och skur, kan du titta på ett sådant utbildningsalternativ. Det finns exempelvis en skola i svedala som följer Friluftsfrämjandets riktlinjer och gör barnen medvetna om naturen. Dessutom får de röra på sig i friska luften, leka och delta i utomhusaktiviteter.

 

Samma läroplan men med fokus på naturen

Alla skolor följer samma skollag och läroplan, men metoderna för att uppfylla kraven kan skifta. Friluftsfrämjandets pedagogik med temat I Ur och Skur är just en sådan metod. Upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik, friluftsliv och medvetet ledarskap är de stora ledstjärnorna.

Barnen får ett lustfyllt lärande i en kreativ miljö. Målet är att de ska bli trygga och nyfikna. Genom att anmäla sina barn till en sådan friskola och förskola ger man dem chansen till rika kunskaper och insikter om djur och natur. Föräldrar som själva är inriktade på naturupplevelser och friluftsliv har nu chansen att ge barnen utbildning inom samma sfär.

 

 

En hållbar livsstil

Syftet är att rusta barnen inför ett miljömedvetet perspektiv på tillvaron och att förbereda dem på att tillämpa en hållbar livsstil. De får respekt för naturen och människans ansvar för den. De får också kunskaper om allemansrätten. Eleverna här har alla förutsättningar för att utöva en aktiv livsstil och få ett genuint naturintresse som de har stor glädje av i framtiden.

Man deltar i gemensamma aktiviteter med sina kamrater, samarbetar i olika projekt och får många positiva upplevelser i naturen när man leker utomhus.