Att laga en värmekabel

15 juli 2019 jonas olsson
image

De flesta typer av golv har värmekablar, både för uppvärmning och komfortvärme. De kan också användas i marken för halkbekämpning och snösmältning. Vid installationen kan det hända att en värmekabel skadas och behöver repareras. Det är enormt viktigt att lagningen utförs på ett korrekt sätt eftersom en skadad golvvärmekabel kan vara farlig. Innan golvvärmen börjar användas igen är det också viktigt att kabeln kontrollmäts med en resistansmätning och med en isolationsmätning. Det kan vara mycket att tänka på och med hjälp av företag som hanterar dessa tjänster går arbetet smidigt och effektivt.

 

Vilka skador på värmekablar är vanligast? 

En av de vanligaste skadorna på värmekablar är kabelbrott. Det innebär att en skada har uppstått någonstans längs med värmekabeln, och denna typ av skada uppkommer nästan uteslutande under installationen.  Exempelvis kanske kabeln har kommit i kläm eller råkat skadas av något verktyg. Något annat som är vanligt är en skada på kallkabelns anslutning. Anslutningen till kallkabel är den som inte blir varm och är kopplad till själva värmekabeln. Den här kopplingen skyddas vanligtvis av krympslang och är försedd med klämhylsor. Om kallkabelanslutningen böjs eller misshandlas på något sätt kan det uppstå skador. Det som händer då är att någon av anslutningarna lossnar.

Hitta företag som arbetar med reparationer av värmekablar

Flera företag erbjuder reparation av värmekabel stockholm och kan hjälpa till när det har blivit en skada på kabeln. De utför också felsökningar och andra reparationer som exempelvis gäller markvärme, golvvärme, termograferingar och industri. Företagen har lång erfarenhet och kunskap inom området och samarbetar dessutom med försäkringsbolag och leverantörer av värmekablar. Vid felsökningar behövs utrustning och verktyg som exempelvis värmekamera, kabelbrännare, pulsekometer, stötdon och transformator. Genom att ta hjälp av experter som hanterar både felsökning och reparationer av värmekablar kan ytterligare kostnader och arbete undvikas. På det sättet upptäcks skadan snabbare och kan på ett effektivt och enkelt sätt bli reparerad.

Fler nyheter