En enklare bodelning

16 augusti 2021 Lily Hansen

Vissa tillfällen i livet kräver mer eftertanke än andra. Dessa tillfällen kan uppstå mitt i den grå vardagen. Vanligen är det inte så dramatiskt med beslut och annat. När det handlar om bodelning brukar saken te sig lite annorlunda. Det beror förstås främst på att bodelning oftast sker vid större förändringar i livet.

Bodelning blir aktuellt exempelvis vid dödsfall. Då någon har dött behöver personens ägodelar och egendom fördelas på något sätt bland arvingar. Vilka som är arvingar kan ibland behöva utredas extra men allra vanligast är det förstås med maka/make eller barn.

 

Bodelning för sambor och makar

Förhållanden som verkat starkare än livet självt tar slut varje dag. När så sker ska det också ske en bodelning. Gäller saken ett samboförhållande är reglerna till synes klara. Endast egendom som köpts tillsammans för gemensamt bruk ska bodelas, resten tillhör respektive part. Detta gäller om inte avtal skrivits som säger annat.

Har gifta personer beslutat om skilsmässa räknas all egendom som gemensam om inget annat skrivits. Då ska allt fördelas mellan de inblandade och värdet ska vara jämnt fördelat. Annars får en part kompensera den andra ekonomiskt, till exempel om någon vill bo kvar i en gemensam bostad.

 

 

Juridik är juridik

Få privatpersoner utan juridisk utbildning är insatta i hur en bodelning ska gå till. Troligen har de flesta inte funderat mycket på hur saken fungerar innan situationen uppstod. Det är i och för sig inte helt nödvändigt heller, att kunna hela lagboken. Det är därför det finns jurister som kan hjälpa till.

Det är vettigt att någorlunda sätta sig in i hur regler för bodelning ser ut och fungerar. Den dagen det blir aktuellt är det ändå lämpligt att anlita en kompetent och erfaren jurist för att få till allting rätt. Står du i begrepp att göra en bodelning rekommenderas du ta den hjälpen.

Fler nyheter