För den som behöver hjälp av advokat i Göteborg

05 november 2020 Cecilia Olsson

Det kan finnas flera olika anledningar till att det finns behov för juridisk hjälp. För den som aldrig tidigare varit i behov av det så kan det vara lätt att tänka att det endast är kriminella och brottsoffer som behöver sådan hjälp. Men det finns många fler anledningar till att anlita professionell hjälp när det handlar om juridiska frågor.

Juridisk hjälp inom flera områden

Vissa gånger kan det vara så att det behövs lite rådgivning och medling medans det andra gånger behövs en advokat som finns med hela vägen från början till avslutad rättegång. Vanliga områden där det ofta finns behov för juridiska kunskaper är inom familjerätt, migrations- och asylrätt samt brottmål.

Familjerätt kan hjälpa till att lösa konflikter

Inom familjerätt så handlar det ofta om en separation där de två parterna inte kan komma överens när det till exempel gäller vårdnad om barn, uppdelning av tillhörigheter samt annat som det kan bli konflikt över vid en separation. Det kan även finnas ett behov av att upprätta ett äktenskapsförord inför ett giftemål för att underlätta vid en eventuell skilsmässa.

Hjälp med uppehållstillstånd och asyl

Då det handlar om migrations- och asylrätt kan det behövas hjälp med att ta fram alla nödvändiga dokument till en ansökan eller att överklaga ett beslut. Migrationsrätt handlar om rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige medan asylrätt handlar om flyktingars rätt att få skydd och uppehälle i Sverige.

Advokat som försvarar i brottmål

Oavsett om det handlar om en person som är skyldig, oskyldig eller ett brottsoffer så finns behov för en skicklig brottmålsadvokat. En advokat kan finnas med under hela processen och kan hjälpa personen med stort stöd både juridiskt och personligt.

Duktiga advokater i Göteborg

Den som är i behov av hjälp från en advokat i Göteborg kan vända sig till Advokatfirman Ottosson & Pakas AB. De har bred kunskap och erfarenhet då det gäller familjerätt, brottmål och migration. Läs mer på https://advokatfirmanop.se/sv.

Fler nyheter