När extra stöd behövs i livet

29 juni 2020 Lily Hansen

Har du eller någon nära anhörig behov av personlig assistans? Har du behov och rätt till mer än 20 timmar i veckan så är det något som beviljas av Försäkringskassan. Vid lägre behov fattas sådana beslut av kommunen. Både för en person i behov av stöd och för närstående och anhöriga så är det en viktig avlastning att ha möjlighet till en personlig assistent. På så vis blir den person som är i behov av stöd mer självständig och de anhöriga kan koppla av och vila lite från ett betungande ansvar. Vårt samhälle bygger på att vi ska kunna yrkesarbeta och förtjäna vårt levebröd. Då behöver var och en kunna fungera självständigt eller få hjälp med det stöd som behövs.

Vilket behov har personen?

Den som är i behov av hjälp för att klara det dagliga livet kan använda sig av personlig assistans. Har personen i fråga en diagnos som exempelvis en utvecklingsstörning, autism eller ett autismliknande tillstånd kan detta extra stöd behövas. Även de som har bestående begåvningsmässiga funktionshinder till följd av yttre våld eller kroppslig sjukdom behöver ofta denna typ av stöd. Hjälpen kan även beviljas för varaktiga psykiska funktionshinder som inte uppstått till följd av normalt åldrande. Förutsatt att någon av ovan nämnda problem som ger personen i fråga betydande svårigheter att klara sitt dagliga liv – kan de beviljas stöd och service.

 

 

Vilken typ av assistans?

När du blivit beviljad personlig assistans så handlar det vanligtvis om att du får en resurs som kan hjälpa dig med grundläggande behov i vardagen. Till dessa räknas exempelvis hjälp med personlig hygien, att få i sig alla viktiga måltider under dagen samt att klä på och av sig. Andra grundläggande behov och vardagsrutiner som hjälper personen att fungera i vårt samhälle kan hen också ha rätt att få stöd och hjälp med.