Naturlig förskola i Svedala

Tänk att få lov att vara ute hela dagarna när man är liten. Upptäcka allt på egen hand och låta inspirationen från det naturliga ta över. Så har en förskola i svedala tänkt när de driver sin verksamhet för små barn upp till fem års ålder. 

Alla barn kan vara ute i både regn och snö, solsken och blåst. Självklart kan de även vistas inne, men det har visat sig att barnen hellre leker utomhus. En del studier tyder på att barn som är ute i ur och skur blir mer sällan sjuka. 

Det är inte bara barnen som mår bra av att vara ute. Pedagoger som arbetar på förskolor med dessa grundläggande principer mår även de bättre. Naturen har en sådan effekt att när vi vistas i den blir vi mindre stressade och mer harmoniska. 

För den delen av mänskligheten som mest sitter inne och knappar på en dator kan det vara värt att tänka på. Men i en del länder går det att knappa på datorer utomhus. De länderna har ofta en behaglig väderlek året om. 

 

Inne eller ute

Alla tycker inte om att vara ute mesta tiden, utan vill hellre vara inomhus. Förskolorna brukar ha en rejäl uppsättning med pedagogiska leksaker som barnen kan nyttja. En del förskolor har pedagogik som skiljer sig väsentligt från andra, men alla går på det hela taget ut på samma sak, att den lilla människan ska bli en självständig varelse med demokratiska värden. På så sätt kan alla som lever här få vara en del i samhället oavsett kön eller samhällsstatus.   

Om det visar sig att en förskola inte håller sig till de riktlinjer som angetts kan tillståndet dras in och förskolan får då upphöra. Det har då ingen betydelse om man har en förskola som är ute eller inne. Regler är ju till för att följas. 

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *