Vilka licenser krävs för att få börja spränga i berg?

28 februari 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Vilka licenser krävs för att få börja spränga i berg?

Så du har bestämt dig för att ta dig an ett projekt för bergsprängning; grattis! Oavsett om ditt mål är att plana ut stenig terräng för byggarbetsplatser, bryta malm från grottor eller stenbrott eller bara producera lite skräp för renoveringsprojekt, finns det vissa licenser som du måste ha för att kunna påbörja processen. Lyckligtvis är processen för att få dessa licenser inte så skrämmande som den kan verka vid första anblicken – det här inlägget kommer att ge all information som du behöver för att komma igång och erbjuda användbara tips längs vägen. Gör dig redo – låt oss spränga några stenar!

Bergsprängning

Innan du påbörjar ett sprängningsprojekt måste du skaffa ett lämpligt tillstånd från din lokala myndighet. Tillståndsprocessen kan skilja sig något beroende på var du bor och vilken typ av projekt du planerar, så det är viktigt att du ringer eller besöker din lokala byggnadsavdelning för att få alla detaljer. Du kommer troligen att behöva lämna information om följande:

– Den exakta platsen för sprängningsprojektet, inklusive eventuella närliggande bostäder eller byggnader

– Typ och storlek på de sprängämnen du planerar att använda

– En fullständig säkerhetsplan som beskriver de försiktighetsåtgärder du kommer att vidta under processen. Detta bör omfatta evakueringsplaner samt åtgärder för att minimera damm, buller och skräp

– Projektets beräknade varaktighet

– Bevis på att du är utbildad och kompetent för att använda sprängämnen.

 

Anlita ett företag som redan har allt på plats, det kan löna sig

När din ansökan är komplett kommer myndigheten att bedöma den och besluta om du ska få tillstånd. Om ditt tillstånd godkänns ska du också få en kopia av de relevanta bestämmelserna så att du kan se till att säkerhetsnormerna följs under ditt projekt.

Det kan löna sig att ta hjälp av ett företag som regelbundet jobbar med bergsprängning i Stockholm, de har alla tillstånd och licenser på plats sedan tidigare.