Författardrömmarna och verkligheten

Mången skribent går omkring med drömmar om att bli författare, men för de flesta stannar det kanske just vid drömmar. Att skriva och att drömma kan man ju göra men att skriva bra är en annan sak. Och även för dem som är bra på att skriva stupar ofta drömmarna om en karriär i Strindbergs fotspår hos förlagen. De intresserar sig inte i tillräckligt hög grad för det stora flertalet. Den enkla anledningen är att de inte är tillräckligt lönsamma. Långtifrån alla som skriver är intresserade av deckargenren som väl är den som dominerat marknaden de senaste decennierna i Sverige.

 

Var finns hindren?

Det finns gott om duktiga lyriker, men lyrik som genre är inte särskilt lukrativ för förlagen. Sålunda finns det inte många numera som skulle kunna bli lika kända som till exempel Stig Dagerman eller Alf Henrikson. Ändå finns det få litterära alster som är lika givande som duktigt rimmad vers.

Dagens internetanpassade kunder sägs ju också vara behäftade med precis det korta tålamod vars tillfredsställelse dagsversen borde kunna erbjuda. Det borde alltså vara enklare att bli känd och erkänd som dagsversförfattare eller lyriker än som tegelstenskonstruktör i Leif GW Perssons eller Ulf Lundells anda. Men förlagen styr, inte skribenterna.

Gör det själv!

Den som har råd och föredrar klassiska metoder för bokbinderi kan förstås vända sig till företag med erfarenhet före internets tid. Men för dem som envisas med att skriva om sådant som marknaden inte vill ha och nöjer sig med glädjen i sitt eget skapande bortom förlagens ointresse finns det numera en bra möjlighet. De kan få utlopp för kreativiteten genom att använda sig av ett “Books on demand” -företag. Dessa lever på att trycka böcker på beställning av vem som helst. Det är ett bra och billigt sätt att få sina alster utgivna för den som inte räknar med att “slå igenom”.