Minireningsverk i stor och liten skala

En djupborrad brunn och enskilt avlopp ställer stora krav och investeringar på den som bor i villa eller fritidshus utan kommunalt vatten och avlopp. Ett enskilt avlopp kräver stora ytor och bergfri grund för infiltration, och sedan ska slamavskiljare också få plats. Det kan komma doftstötar från infiltrationen, men den är ljudlös. Slamavskiljaren behöver tömmas och infiltrationen grävas om efter omkring femton år.

Som ett modernt och riktigt miljövänligt alternativ finns det nu biologiska minireningsverk som kan installeras av privatpersoner i fritidshus eller i villa. De biologiska minireningsverken har genom sin miljövänlighet på senare tid blivit alltmer populära och installeras av fastighetsägare i flera kommuner. Ett minireningsverk fungerar i princip på samma sätt som de stora kommunala reningsverken men de behöver inte vara större än att de kan installeras i en trädgård. Det finns ett antal olika tillverkare, bland andra https://www.augustsverige.se/minireningsverk/,  som är godkända i Sverige. Eftersom minireningsverken tillverkas i många olika storlekar kan man också välja att ansluta flera olika fastigheter, bostadsrättsföreningar eller flerfamiljshus till ett och samma reningsverk. 

Så fungerar, helt kort, ett biologiskt minireningsverk

Reningsprocessen sker genom passiv och naturlig rening med hjälp av naturmaterial, exempelvis en mineral som har den unika egenskapen att den renar fosfor. Detta kräver annars kemikalier. När avloppsvattnet kommer in i reningsverket filtreras det genom en inloppssil som sorterar bort föroreningar som inte kan behandlas, och sedan arbetar reningsverket med hjälp av luftslangar som gör att cirkulationen hålls igång. Det behöver dessutom komma in luft till den värdefulla aktiva bakteriefloran. 

Ett reningsverk för fritidshus måste kunna stå oanvänt i åtminstone sex månader under året utan att ta skada, och det ska vara driftsäkert, luktfritt och tystgående. Företag erbjuder årlig service på alla reningsverk för att kontrollera alla funktioner. Detta är ett miljövänligt alternativ med lång livslängd vilket gör det till en god investering.