Varför är det bra att virussanera kontorslokaler?

20 december 2021 jonas olsson

editorial

Att låta virussanera lokalerna är inte så dramatiskt som det kanske låter. Under vissa perioder med mycket smitta i omlopp i samhället, kan det vara bra att vara förutseende så att medarbetare inte drabbas i onödan. Kontaktsmitta är vanligt och det är lätt hänt att både förkylningsvirus, influensa och covid-19 fastnar på exempelvis dörrhandtag, ledstänger och hissknappar och sprids vidare. 

Genom att virussanera och försöka hålla smitta borta från arbetsplatsen värnar man om sina medarbetare. Självfallet leder det också till mindre sjukfrånvaro och piggare medarbetare, vilket även företaget mår bra av. Virussanering sker oftast höst och vintertid då förekomsten av smittsamma virus är som störst. Vet man att någon medarbetare har drabbats av ett smittsamt virus kan det vara bra att göra en virussanering så fort som möjligt för att försöka stoppa smittan.

 

image

 

Efter en virussanering måste man vänta tio timmar innan man kan använda lokalerna

När man virussanerar lokaler använder man sig av starka kemikalier som exempelvis virkon och alkoholbaserad ytbehandling. Det behövs särskild utbildning för att handskas med dessa kemikalier men också för att sanera på rätt sätt. Annars finns risken att man gör mer skada än nytta. De som utför saneringen måste också bära särskilda skyddskläder, då kemikalierna är farliga att andas in och att få på huden. Behöver man virussanera kontorslokalerna eller arbetsplatsen ska man därför anlita ett företag som är specialiserade på just virussanering. Ofta sysslar dessa företag även med skadedjursbekämpning. 

Det kan vara bra att först kontakta några olika företag specialiserade på virussanering för att jämföra priser. Ta referenser genom att fråga vilka andra uppdragsgivare de har. En virussanering ska planeras noga i förväg och alla medarbetare måste informeras. Detta eftersom vissa kemikalier gör att man inte kan använda lokalerna på minst tio timmar efter en sanering. Här är ett exempel på ett företag som utför virussanering; https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering