Att bo bekvämt, njuta av inomhusklimatet och samtidigt spara pengar måste vara
nåt som alla strävar efter. Genom att isolera om hemma kan du öka standarden på
ditt hus, detta gäller både nya och gamla hus. Men inte bara det, en isoleringsåtgärd
bidrar till att öka värdet på byggnaden och bibehåller standarden.

En bra isolering fyller följande uppgifter:
• Värmeenergibesparing
• Klimat- och miljöskydd
• Hög boendekomfort/behaglighet
• Byggnadens värde bibehålls
• Skydd mot fukt
• Värdestegring
• Ljudisolering (mineralull)
• Brandskydd (mineralull)

Tips när du isolerar
1. Säkerställ att befintlig isolering (kutter/spån mm) är helt torr.
2. Ångbromsfolie (vi rekommenderar vår åldringsbeständiga byggfolie)
ska överlappas med minst 10 cm.
3. Rekommenderad luftspalt mellan snedtak och takfot är 25 mm.
4. Använd handskar och skyddsmask vid arbete med isoleringsmaterial.
5. Vissa hus bör ej använda vindavledare samt vanlig isolering. Kontakta
våra säljare för mer information.
6. Isoleringen får ej tryckas till så hårt att den packas samman.
7. Isoleringen ska ligga tätt an mot varandra och reglar/bjälkar/takstolar.

Spara energi och pengar
* OBS! Vissa hus bör ej använda vindavledare samt vanlig isolering. Kontakta våra säljare för mer information.
Cirka 15 % av värmeförlusten i en vanlig enplansvilla beror på vindbjälklagen.
Därför kan man spara energi, miljö och pengar genom att tilläggsisolera.
Räkningsexempel
Vi har räknat på en enplansvilla. Sverige är indelat i 5 olika zoner som används
vid energiberäkningar. Se värdena för din zon i tabellen nedan.
Huset har endast elradiatorer och förbrukar 25 000 kWh/år för 120/kWh. Det ger
en total energikostnad på 30 000 kr/år.
Vind på 110 m2 som är isolerad med 150 mm sågspån eller kutterspån.
För att ange hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter används
U-värde (värmeledningstal). Ju lägre U-värde desto bättre isolering.
Källa: www.isover.se. Använd sparberäknaren på www.isover.se för att beräkna
hur mycket energi du sparar genom att tilläggsisolera.
Isolering på 110 m2 vind: U-värde: CO2/år: Energi/år: Pengar/år:
Ursprungligt har du isolerat
vindbjälklag med 150 mm
sågspån eller kutterspån
0,6 2 498 kWh 25 000 kWh 30 000 kr
Du väljer att tilläggsisolera med 195 mm isolering
Malmöområdet, zon 1: 0,14 2 053 kWh 20 547 kWh 24 657 kr
Besparing: 0,46 445 kg CO2 4 453 kWh 5 343 kr
Göteborgsområdet, zon 2: 0,14 2 038 kWh 20 395 kWh 24 474 kr
Besparing: 0,46 460 kg CO2 4 605 kWh 5 526 kr
Stockholmsområdet, zon 3: 0,14 1 977 kWh 19 788 kWh 23 746 kr
Besparing: 0,46 521 kg CO2 5 212 kWh 6 254 kr